ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (BOP_2019_onderhoud_waterlopen)

Zomeronderhoud 2019 (1)
overige hoofdwatergang overige hoofdwatergang
1A maaikorf eco: laag 1A maaikorf eco: laag
1A maaikorf eco: basis 1A maaikorf eco: basis
1B maaiboot eco: basis 1B maaiboot eco: basis
Depotzijde zomer 2019 (2)
depotzijde 2019 depotzijde 2019
altijd deze zijde altijd deze zijde
Flora en Fauna zomer 2019 (3)
Najaarsonderhoud 2019 (5)
overige hoofdwatergang overige hoofdwatergang
2A maaien gehele watergang eco: laag 2A maaien gehele watergang eco: laag
2B maaien watergang eco: basis 2B maaien watergang eco: basis
2B maaien watergang eco: hoog 2B maaien watergang eco: hoog
2D maaien natte profiel eco: laag 2D maaien natte profiel eco: laag
2D maaien natte profiel eco: basis 2D maaien natte profiel eco: basis
2D maaien natte proiel eco: hoog 2D maaien natte proiel eco: hoog
2E gehele watergang, eerst riet toppen eco: laag 2E gehele watergang, eerst riet toppen eco: laag
2E gehele watergang, eerst riet toppen eco: basis 2E gehele watergang, eerst riet toppen eco: basis
Depotzijde najaar 2019 (6)
altijd deze zijde altijd deze zijde
depotzijde 2019 depotzijde 2019
Flora en Fauna najaar 2019 (7)