ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (NVO_onderhoudsproef)

gewenste_opening (0)
openingen (1)
Natuurvriendelijke oevers (2)
natuurvriendelijke oever natuurvriendelijke oever
overige KRW-oeverinrichting overige KRW-oeverinrichting
Flora en Fauna NVO onderhoudsproef (3)